اسامی داروخانه هایی که داروی پی اچ آر 160 در اختیار آنها قرارگرفته است

responsive

اسپری PHR160


در آزمایشات بالینی و عکس های سی تی اسکن همگی حاکی از بهبود عوارض ریوی ناشی از کرونا پس از استفاده از داروی اسپری PHR 160 بوده است .
بسته به شرایط بیمار، 3 تا 10 روز زمان لازم است تا علائم بهبودي ظاهر شود. همچنین ممکن است بهبودي کامل چندین هفته پس از مصرف دارو بدست آید.
استفاده منظم دارو به مرور زمان باعث توقف و یا کاهش میزان مصرف دارو می‎گردد.

taamasrar

فیلم استفاده صحیح


responsive

نحوه مصرف


اینهالـر پی اچ آر 160 در داخـل ظـروف آلومینیـومـی در دسترس قرار دارد. هر ظرف حـاوی حداقل 200 بار مصرف (پاف) می‎باشـد و در هر پاف 300 میکروگرم مواد موثره اسپری می‎گردد.
نحوه مصرف این دارو بصورت اسپری دهانی و از طریق نفس کشیدن و اسپری همزمان میباشد که در قسمت توضیحات دارو شرح کامل داده شده است
این دارو عوارض ریوی شروع شده توسط Covid 19 را بهبود میدهد و میتواند مصرف آن را در صورت استفاده از داروهای دیگر ادامه دهید .


لینک های مرتبط

client client client