کاربرد:

با استناد به انجام مطالعات بالینی بنظر می رسد این دارو بتواند عوارض ریوی ایجاد شده به دنبال ابتلا به ویروس کوید 19 را بهبود بخشد. بسته به شرایط بیمار، 3 تا 10 روز زمان لازم است تا علائم بهبودي ظاهر شود. همچنین ممکن است بهبودي کامل چندین هفته پس از مصرف دارو بدست آید. استفاده منظم دارو به مرور زمان باعث توقف و یا کاهش میزان مصرف دارو می‎گردد. (این دارو هیچ تاثیری بعنوان پیشگیری از ابتلا به ویروس کوید 19 ندارد).


مقدار مصرف :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‎کند. ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان و کودکان 12 سال و بالاتر:

علائم خفیف (مرحله 1): پنچ پاف 5 بار در روز یعنی هر دوساعت یک پاف.

علائم شدید (مرحله 2): ده پاف 10 بار در روز یعنی هر یک ساعت یک پاف.

کودکان 5 تا 12 سال: پنج پاف 5 بار در روز یعنی هر دو ساعت یک پاف.

کودکان تا5 سال: مصرف و دوز دارو فقط با نظر پزشک صورت گیرد.

طول دوره درمان با توجه به اظهار سازنده، مبنی بر ۵ روز مصرف فرآورده در کارآزمایی بالینی است. (بدیهی است در صورتی که در ادامه مطالعات بالینی دوره مصرف طولانی‌تری بررسی شود، با ارایه مدارک و مستندات، و نیز نتایج سمیت حیوانی، دوره مصرف طبق نتایج مطالعات تکمیلی قابل تغییر خواهد بود)


مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

با توجه به نبود اطلاعات کافی ، مصرف این دارو در دوران بارداری ، با دستور پزشک مجاز می‎باشد.

این دارو منافاتی با شیردهی ندارد. با این حال مادران شیرده باید قیل از مصرف آن با پزشک مشورت کنند.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود. در صورت بروز با پزشک خود مشورت نمایید: احساس خارش، تپش قلب، و سرگیجه.

نحوه استفاده صحیح اسپری :

1- درپوش را از قطعه دهانی اینهالر بردارید.

2- قطعه دهانی را از نظر عدم وجود آلودگی‎هاي خارجی کنترل کنید. (ترجیحاً با مواد ضدعفونی کننده پاک کنید)

3- اینهالر را بطـور عمـودي نگـه داریـد، طوریـکه انتهاي قطعـه دهانی به سمت پایین باشد.

4- اینهالر را دور از خود نگه داشته، قطعه فلزي بالاي آن را فشار داده و در هوا یک بار اسپري کوتاه کنید. پس از این کار اینهالر مقدار درستی از دارو را تأمین می‎کند.

5 - نفس خود را کاملاً بیرون دهید تا ریه ها خالی شود. قطعه دهانی را در دهان خود بین دندان ها و روي زبان قرار داده، طوریکه اطراف آن بوسیله لب ها مسدود شود. هرگز قطعه دهانی را توسط دندان ها یا زبان مسدود نکنید.

6- به آرامی از راه دهان نفس بکشید وهمزمان قطعه فلزي بالاي اینهالر را 1 بار فشار دهید.

7- نفس کشیدن را به آرامی 3 تا 5 ثانیه ادامه دهید . فشار دادن قطعه بالاي اینهالر همزمان با تنفس آرام بسیار مهم است. در این صورت است که دارو به ریه‎ها می‎رسد .

8- پس از اسپری، نفس خـود را براي حداقل 10 ثانیـه نگه دارید. سپس قطعه دهانی را از دهان خارج کرده و نفس خود را به آهستگی خارج کنید.

9- در صورتیکه هنگام اسپري کردن، از دهان یا بینی غبار خارج شود، روش استفاده از اینهالر صحیح نبوده است.

10- بعد از اتمام اسپري کردن، قطعه دهانی را پاك کرده و درپوش آن را در جاي خود قرار دهید.

11- بعد از مصرف هر دوز، با استفاده از آب، دهان را شستشو داده و بیرون بریزید.

12- اینهالر را حداقل هفته اي یک بار تمیز کنید تا از مسدود شدن قطعه دهانی و خراب شدن دارو جلوگیري شود.

بسته بندی:

اینهالـر پی اچ آر 160 در داخـل ظـروف آلومینیـومـی در دسترس قرار دارد. هر ظرف حـاوی حداقل 200 بار مصرف (پاف) می‎باشـد و در هر پاف 300 میکروگرم مواد موثره اسپری می‎گردد.


اطلاعات بیشتر PHR160taamasrar